"Etänä mutta yhdessä" - Lahden mentorointiohjelma siirtyi kesken matkaa verkkoon

01.07.2020

LAB-ammattikorkeakoulussa toteutettiin kevään aikana neljän kuukauden mittainen mentorointiohjelma, johon osallistui 13 mentori-aktoriparia.  Mentorointiohjelma järjestettiin osana MESH-hanketta.

Mentoreina toimivat työelämässä olevat sairaanhoitajat ja aktoreina opintojensa loppuvaiheessa olevat englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijat. Mentoroinnin tavoitteena oli tukea aktroreita löytämään uusia ratkaisuja ja näkökulmia työllistymiseen.  Mentorina auttoivat aktoria tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja laajentamaan omia verkostojaan.

Mentorointiohjelma sisälsi yhteisen orientaatiotapaamisen, keskimäärin neljä kahdenkeskistä tapaamista sekä lopuksi yhteisen päätösjuhlan. Kesken mentorointiprosessia maailmanlaajuinen koronaepidemia siirsi yhteiskuntamme toimimaan pääasiallisesti verkkoon. Mentoreiden ja aktoreiden oli sopeuduttava ja löydettävä tapaamisille uudenlainen ympäristö.

Kohtaamisia verkossa

Mentoroinnin siirtyminen etätapaamisiin herätti monenlaisia tunnelmia. Osalle mentoreista ja aktoreista oli erittäin luontevaa siirtyä verkkoon. Tapaamisia toteutettiin niin Zoomin kuin WhatsApp-sovelluksenkin välityksellä. Parit kokivat, että etäteknologia mahdollistaa lähes samanlaiset tapaamiset kuin kasvokkainkin.

Osa koki, että etätapaamiset olivat haasteellisia. Etenkin jos yhteydenpitovälineenä oli vain puhelin, koettiin tapaamiset erittäin vaikeana, sillä olihan tutustuminen mentorointiparina vasta käynnistynyt. Myös ohjelmaan liittyvien toiminnallisten tehtävien  hyödyntäminen koettiin osin vaikeaksi etänä.

Osa mentoreista pohti, että aktorit olivat antaneet mahdollisuuden mentoreille osallistua koronan nostattamaan digiloikkaan. Zoomit ja muut etätyökalut tulivat tutuiksi ja aktorit ohjasivat mentoreita niiden käytössä. Etätapaamiset mahdollistivat myös useammat tapaamiset ja nopean reagoimisen erilaisiin aktorin kysymyksiin. Ehdotuksena mentoreilta tulikin mentoroinnin toteuttaminen jatkossa yhdistettynä lähi- ja etätapaamisien avulla.

Etäjuhlintaa

Zoom-linkkiä availtiin eri osoitteissa tietokoneilta, tableteilta ja puhelimilta torstaina 28.5. kello 17. Aktorit ja mentorit kokoontuivat yhteen päättämään kevään aikana kuljettua mentorointimatkaa. Lopetustilaisuuden päivämäärä oli lyöty lukkoon jo tammi-helmikuun vaihteessa, kun sama joukko oli koolla ensimmäistä kertaa. Silloin haaveiltiin yhteisestä päättäjäistilaisuudesta. Yhteisöllisyyden tunnelma saatiin onneksi aikaan myös etänä.

Tilaisuus alkoi tervetuliaispuheella, jonka jälkeen siirryttiin aktoreiden ja mentoreiden omiin pienryhmiin. Niissä jaettiin kevään kokemuksista.  Osallistujilta kysyttiin  ajatuksia  lähi- tai etätapaamisista sekä kehittämisehdotuksia mentorointiohjelman toteuttamiseen jatkossa. Pienryhmässä keskustelu onnistui dialogisesti ja yhdenvertaisesti. Lahden mentorointiohjelma päättyi perinteisellä tavalla: koko osallistujajoukko totesi laulaen, että “kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen”.

Syksyllä kokemuksia etämentoroinnista

Keväällä 2020 mentorointi siirtyi etäilyyn nopealla aikataululla. Käyttöön otettiin ne välineet, jotka olivat aktorin ja mentoroin saavutettavissa välittömästi. Jatkossa olisi hyvä selvittää, minkälainen alusta tukisi parhaiten etämentorointia.

ESR-rahoitteisen MESH-hankkeen puitteissa on järjestetty myös täysin etänä toteutettava mentorointiohjelma. Toteuttajana on Turun ammattikorkeakoulu. Kyseinen etämentorointiohjelma alkoi toukokuussa, ja siitä voidaan odottaa palautetta ja tuloksia loppuvuodesta. Lahden pilotin kokemusten perusteella etänäkin on onneksi mahdollista toimia menestyksekkäästi yhdessä.

 

Kirjoittajat:

TKI-asiantuntija Marja Kiijärvi-Pihkala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä projektipäällikkönä ja hankevalmistelijana.

Sari Lappalainen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla, hän on toiminut pitkään monikulttuuristen ryhmien tutorina.  Lisäksi hän toimii täydennyskouluttajana terveydenhuollon henkilöstölle.

Virve Pirttikoski toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla sekä asiantuntijana MESH-hankkeessa.