Kulttuurienvälinen viestintä työyhteisössä

20.05.2021
Stereotypioita eri kulttuuriedustajista

Osana MESH-hankkeen, Turun yliopiston ja HEI LIFE -hankkeen järjestämää 3. toukokuuta 2021 järjestämää ”Raising Cultural Awareness”-verkkokoulutusta maahanmuuttajat saivat kokea suomalaisen työkulttuurin tyypillisiä piirteitä, erilaisia viestintätyylejä ja erilaisia työpaikkoja Suomessa. Kansainvälisten osaajien oli mahdollista jakaa myös omia kokemuksiaan työelämäkulttuurista. Tapahtuma pidettiin englanniksi. Tapahtuma järjestettiin etäyhteyden välityksellä ja se oli suunnattu MESH-hankkeen osallistujille, Turun yliopiston mentorointiohjelman kansainvälisille osaajille sekä HEI LIFE -hankkeen osallistujille. Kouluttaja ja HEI LIFE -hankkeen projektipäällikkö Kirsi Korhonen kuvaili koulutuksen sisältöä.

Ensimmäinen tehtävä oli jakaa odotuksia koulutuksesta Mentin, interaktiivisen osallistumistyökalun, avulla. Istunnon toinen osa sisälsi ryhmäkeskusteluja ja pelejä. Kokouksen kolmas osa oli omistettu henkilökohtaisten kokemusten vaihdolle osallistujien välillä. Ensimmäisen osan jälkeen ilmoitettiin päivän päätavoite: “Kulttuurienvälinen viestintä työssä”. Kulttuuritietoisuus viestinnässä on tärkeää, koska sillä on useita etuja: kulttuuritaidot, kielitaito, suvaitsevaisuus, uteliaisuus ja tuottavuus. Koulutukseen sisältyi myös stereotypioiden käsittelyä. Ne voivat olla hyödyllisiä, mutta voivat myös vääristää henkilökohtaisia näkemyksiä.

Lewisin malli kuvaa eri kulttuureja viestinnässä. Kyseisen testin mukaan esimerkiksi minä olen sekatyyppi, jolla on hallitsevana reaktiivinen tyyppi: kuuntelee suurimman osan ajasta, tarkastella yleisiä periaatteita, käyttää yhteyksiä, ei koskaan kohdata, hyvin ihmislähtöinen, luottaa sekä tilastoihin että ihmisiin, hienovarainen kehon kieli. Yleensä tämäntyyppiset edustajat ovat aasialaisia. Tärkeä vaikutus persoonallisuuden muodostumiseen on etenkin lähiympäristöllä mukaan lukien perhe jo varhaisessa iässä. On toki myös muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa. Rakastan esimerkiksi astronomiaa astrologiaa ja tiedettä. Astrologian mukaan käyttäytyminen ja kohtalo riippuvat ajankohdasta ja paikasta, jossa henkilö kasvoi ja missä hän asunut, jopa Veriryhmästä ja DNA:sta voi lukea monia asioita, joita emme voi arvata. Minulla on esimerkiksi neljäs veriryhmä, tilastojen mukaan suurin osa tämän ryhmän ihmisistä asuu myös Aasiassa, ehkä se on vain sattumaa…?

Lewisin malli
Lewisin malli
Yritysviestinnän kulttuuri

Yritysviestinnän kulttuuri muodostuu ilmiöistä, jotka perustuvat joukkoihin moraalinormeihin, periaatteisiin, sääntöihin. Yritysviestinnän kulttuuri säätelee ryhmien käyttäytymistä ja suhteita tuotantotoiminnassa.

Henkilökohtaisen kokemukseni ja muiden maahanmuuttaja-ammattilaisten kokemusten perusteella haluaisin huomauttaa, että monet viestinnän esteet johtuvat stereotypioista, ennakkoluuloista, huonoista kokemuksista ja ystävien puutteesta Suomessa. Esimerkiksi ystäväni Olga (nimi muutettu) on yksinhuoltajaäiti. Hän ei kerro siitä melkein kenellekään, koska hän pelkää ennakkoluuloja, pilkkoja miesten puolelta, ja sitä, että häntä ei otetta vakavasti ammattilaisena. Joskus jotkut naiset eivät edes ymmärrä herkkää tilannetta. Tästä hyvä esimerkki on, kun Olga osallistui kielikurssille, hän kertoi tilanteestaan ja yksinhuoltajuudestaan kurssin naisille. Tähän yksi kurssin naisista reagoi epäkohteliaasti ja sanoi, että Olga on syntinen ja hän palaa helvetissä. Toinen ystäväni Mustafa (nimi muutettu) on vakuuttunut siitä, että kaikki suomalaiset ovat kylmiä tunteettomia ihmisiä. Minulle henkilökohtaisesti suurin esteeni viestinnälle on oma avoimuus, vilpittömyys ja luottamus.

Kulttuurienvälinen viestintä työssä

Tässä osassa käsitellään onnistumisen kannalta keskeisiä tekijöitä työpaikalla. Viestintä on tärkeää kaikilla elämän osa-alueilla, niin ammatillisessa kuin henkilökohtaisessakin, joten sen hallitsemiseksi sinun on harjoiteltava tätä taidetta, ja se sisältää tietoa ja kokemusta. Tehokkaalla viestinnällä työpaikalla on tärkeä rooli organisaation prosessissa. Siksi yksi työpaikan viestinnän ja menestymisen avain on avoin ja selkeä viestintä. Loppujen lopuksi monet hyvät työpaikat ovat kansainvälisiä, joten keskeisten ideoiden selkeys on erittäin tärkeää. Viestintävälineet ja niiden monimuotoisuus: sähköposti ja puhelin ovat tärkeitä liiketoiminnalle. Tiimin etiketti, viestintäkanavat, työajan laskeminen kansainvälisessä tiimissä, työolojen muutokset hätätilanteissa, kuten COVID. Työntekijöiden, erityisesti kansainvälisessä ympäristössä, tulisi edistää viestintää yhteistyön avulla. Loppujen lopuksi viestintä vaikuttaa lopputulokseen. Tehokas viestintä työpaikalla edistää uskollisuutta ja luottamusta.

Mahdollisia haasteita myös pohdittiin. Havaitut kulttuuriset ja kielelliset esteet aiheuttavat suurta haittaa työpaikalla. Palautteella on tärkeä rooli työssä. Kyky vastata viestintä- ja konfliktitilanteisiin on tärkeää jokaiselle työntekijälle. Eri ajatukset hierarkiasta ja johtamistyylistä voivat olla monimutkaisia. Onnistunut monimuotoisuuden hallinta vaatii työtä kaikilla tasoilla. Jokainen kokee kommunikaatiotilanteen suodattimien avulla: kulttuuri, arvot, uskomukset, aikaisemmat tiedot, henkilökohtaiset kokemukset, odotukset, luonne, tunteet, motivaatio. Meidän on kuitenkin muistettava, että jokainen henkilö on ainutlaatuinen ja erityinen. Jokaisella on omat arvot, tavoitteet ja heikkoudet. Kukaan ei tiedä varmasti, mikä on parasta kenelle. Siksi kaikkien on kohdeltava toisiaan ymmärtäväisesti ja kunnioittavasti.

 

Kirjoittaja: Oksana Ratushniak, harjoittelija, Turun ammattikorkeakoulu

Kuvat: Kirsi Korhonen, Raising Cultural Awareness -koulutusdiat 3.5.2021