MESH-hankkeen ”Pitch your skills”-työpaja

01.03.2021

MESH-hankkeen (verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien tukena) järjestämässä työpajassa 29.1.2021 maahanmuuttajilla oli mahdollisuus harjoitella pitchausta eli hissipuhetta joko suomeksi tai englanniksi. Tilaisuus järjestettiin etänä, ja se oli suunnattu MESH-hankkeen mentoreille ja aktoreille sekä yritysten edustajille Turun, Lahden ja Tampereen verkostoista. Työelämän edustajat antoivat välitöntä palautetta osallistujille pitchauksista.

Marja Kiijärvi-Pihkala LAB-ammattikorkeakoulusta aloitti tilaisuuden kertomalla lyhyesti MESH-hankkeesta. Tämän jälkeen esiteltiin päivän tavoite eli hissipuheharjoitus. Sopivan tilaisuuden tullessa on tärkeä lyhyessä ajassa osata kertoa ja markkinoida osaamistaan. Hissipuhe on lyhyt ja napakka, maksimissaan muutaman minuutin mittainen myyntipuhe, johon henkilö, esimerkiksi työnhakija tai yrittäjä, tiivistää osaamisensa: kuka hän on, mitä tekee ja mitä haluaa tehdä? Hissipuheen kautta on mahdollista rakentaa verkostoja, hakea työtä tai vaikka esitellä itsensä työkavereille uudessa työssä. Ajan niukkuus pakottaa hissipuheen pitäjän keskittymään olennaiseen. Tärkeää on miettiä, miksi haluaa työhön tai jonkin työnantajan palvelukseen ja mitä annettavaa itsellä on.

Hissipuhetta voi käyttää paitsi työhaastattelutilanteessa, myös erilaisissa tapahtumissa, kuten rekrytointimessuilla tai verkostoitumistapahtumissa. Videoidun puheen voi lisätä myös LinkedIniin ja muihin työnhaun sosiaalisen median kanaviin.

Harjoittelu on oleellista, jotta hissipuheesta hioutuu vaikuttava ja onnistunut. Harjoittelu myös auttaa tekemään puheesta luontevan, jos ja kun sen pitäminen tuntuu aluksi kiusalliselta ja teennäiseltä. Puhe kannattaa kirjoittaa ylös. Harjoittelun tueksi löytyy runsaasti sekä kirjallista että videoitua materiaalia netistä.

Työpajassa jakauduttiin kaupunkikohtaisiin ryhmiin yhteisen aloituksen jälkeen, jossa alkuun kuultiin työelämän edustajien esittäytymiset. Esittäytymisten jälkeen kuultiin osallistujien loistavia ja hyvin valmisteltuja erilaisia hissipuheita, jotka osallistujat olivat tehneet omannäköisikseen.  Jokaisella osallistujalla oli kolme minuuttia aikaa puheeseensa. ”Knowledge is power, but does your company make use of that power?” aloitti eräs aktori. Puheet olivat huomattavan hiottuja: omasta osaamisesta osattiin kertoa taitavasti lisäten puheeseen oikeassa suhteessa myös mainoslauseita ja huumoria. Osa aktoreista kertoi harjoitelleensa hissipuhettaan muun muassa katsomalla videoita muiden puheista ja kirjaamalla ydinasioita paperille.

Tämän jälkeen pitchaajat saivat henkilökohtaista kehittävää ja rakentavaa palautetta työelämän edustajilta. Tähän oli varattuna aikaa seitsemän minuutin verran. Työpajan aikana osallistujilla oli vielä mahdollisuus palata saamaansa palautteeseen tehden tarkentavia kysymyksiä.  Kaiken kaikkiaan edustajat olivat vaikuttuneita aktorien osaamisesta, mutta osasivat antaa myös rakentavia ehdotuksia kehittämisen kohteista ja työnhausta Suomessa. Pääasioina voivat olla esimerkiksi koulutustaustan esiin tuomisen lisäksi kuvata ammatillisia vahvuuksia, kiinnostuksen ja intohimon kohteita sekä kuvata, mitä osaamista ja lisäarvoa tuo mukanaan yritykseen.

Kaupunkikohtaisen pienryhmäosion jälkeen palattiin vielä yhteiseen tilaan jakamaan kokemuksia.  Oli innostavaa kuulla sekä työelämän edustajilta että osallistujilta hyvää palautetta siitä, että harjoitus oli ollut onnistunut ja auttanut osallistujia.

Osallistujien mielestä tilaisuus ja siinä saatu palaute olivat erittäin hyödyllisiä, koska todentuntuisia harjoitusmahdollisuuksia on äärimmäisen vähän. Myös työelämän edustajat kokivat tilaisuuden antoisana oppimiskokemuksena. Työpaja mahdollisti turvallisen harjoitteluympäristön hissipuheelle ja matalan kynnyksen kohtaamisen eri osapuolille.

 

Osallistujien kommentteja: 

 “I learned that the three main points are: practice in advance, tell examples – not just listing things and make sure that your main points and goals come up in your pitch”  

“I learned, specify your expertise, be confident and need motivation” 

“Tärkeää on miettiä mitä tarinaa kertoo kuin listata vuosia”  

”Aseta puheeseen tavoitteet ja päämäärät, rakenna puhe näiden ympärille”  

 

 

Kirjoittajat:

Hanna Kirjavainen, hankeasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu

Sanna Keskikuru, hankeasiantuntija, Tampereen ammattikorkeakoulu

Marja Ahola, hankeasiantuntija & TKI asiantuntija, LAB ammattikorkeakoulu

 

Kuva:

Tumisu, Pixabay