Syksyisiä kuulumisia Tampereelta

07.10.2020

Tampereella käynnistettiin syyskuussa mentorointiohjelma, jossa hyödynnetään Turussa ja Lahdessa kehitettyä mentorointimallia ja -materiaaleja. Ohjelmaan on ilmoittautunut mukaan yhdeksän kansainvälistä osaajaa. Ohjelma on alkanut innostuneen keskustelun ja työskentelyn merkeissä. Parhaillaan mentorointiohjelman osallistujille etsitään sopivia mentoreita.

Yhteiskunnallinen tilanne korona-aikana merkitsee eri väestöryhmille erilaisia asioita, ja voidaan ajatella, että verkostoituminen on muuttunut astetta haasteellisemmaksi. Verkostoitumiseen on katsottu kuuluvan kasvokkaiset kohtaamiset, ja kun ne ovat vähentyneet oleellisesti, on tullut ajankohtaiseksi kehittää etäyhteyksiin pohjautuvaa verkostoitumista. Jokainen on ollut tässä tilanteessa uuden edessä.

MESH-hankkeessa on jatkettu verkostoitumiseen ja mentorointiin liittyvää kehittämistyötä etäyhteyksien avulla. Syksyn ohjelmassa on Tampereen seudulla verkostoitumis- ja mentorointiohjelmien pilotointi, mikä vielä ennen kesälomia ajateltiin toteuttaa lähitapaamisina. Kesälomien jälkeen huomattiin, että etäyhteydet ovat se tapa, jolla ohjelmat saadaan toteutettua turvallisesti ja suosituksia kunnioittaen.

Tampereen ammattikorkeakoulussa MESH-hankkeessa on kehitetty verkostoitumisen Step-malli, jonka pilotointi alkaa 3. marraskuuta verkossa. Tämä verkkototeutus järjestetään englanniksi, ja siihen etsitään parhaillaan korkeasti koulutettuja maahanmuuttajataustaisia osallistujia. Step-mallissa käydään läpi verkostoitumisen askelia, ja sen myötä jokainen osallistuja voi kehittää omaa ammatillista verkostoaan, joka puolestaan edistää työllistymistä. Pilotointia laajennetaan MESH-hankkeen muille alueille Lahteen ja Turkuun vuonna 2021.

Jos olet kiinnostunut lähtemään mentoriksi kansainväliselle osallistujalle, ota rohkeasti yhteyttä Ulla-Maija Koivulaan: ulla-maija.koivula@tuni.fi | puh. 0505702471

Jos olet kansainvälinen osaaja ja haluat ilmoittautua verkosto-ohjelmaan, ota yhteyttä Nasrin Jiniaan: nasrin.jinia@tuni.fi

 

Kirjoittaja: Marjo Harju, projektipäällikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu