MESH-hankkeen julkaisut

Kinos, S., Ammer, H., Anttalainen, T., Breilin, E., Haikka, E., Kallio, M. & Karlström, S. 2020. Verkostot auttavat kansainvälistä osaajaa työllistymään. Talk-verkkolehti. Puheenvuoroja. Saatavilla: https://talk.turkuamk.fi/puheenvuoroja/verkostot-auttavat-kansainvalista-osaajaa-tyollistymaan/

Kiijärvi-Pihkala, M. & Lappalainen, S. 2020. Mentoroinnista nostetta työelämään. Artikkeli Sairaanhoitaja-lehdessä 7/2020. Suomen sairaanhoitajaliitto ry. Saatavilla osittain: https://shlehti.sairaanhoitajat.fi/share/15637/9dbf25

Kiijärvi-Pihkala, M.  2020. Step by step – With a mentor towards working life in Finland. Anita Hartikainen & Kati Peltonen (eds.). LAB Health Annual Review 2020, The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 5, 121-132. Lahti. Retrieved: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-333-5

Saarinen, H. 2020. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ammatillinen verkostoituminen. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Saatavilla: https://www.theseus.fi/handle/10024/341904

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. Supporting the employment of immigrants by mentoring. Artikkeli teoksessa: LAMK Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2019, The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 55, 106-111.

Lappalainen, S. ja Pirttikoski, V. 2019. LAMKpub. Mentoroinnin työkaluja maahanmuuttajan ja mentorin dialogisen keskustelun tueksi

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. LAMK Well-being. Valmennuksen avulla töihin

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. LAMK Well-being. ”Tuntuu hyvältä kun joku kiinnittää huomiota osaamiseeni!” Thomas Moren opiskelijat testasivat MESH-hankkeen mentorointityökalua.