MESH-hankkeen julkaisut

Lappalainen, S. & Kaartinen, O. 2021. Vertaismentoroinnilla eteenpäin. LAB Open. Saatavilla: https://www.labopen.fi/lab-pro/vertaismentoroinnilla-eteenpain/.

Lappalainen, S. 2021. Mentorointi lähti etätapaamisiin. LAB Focus -blogi. Saatavilla: https://blogit.lab.fi/labfocus/mentorointi-lahti-etatapaamisiin/.

Kinos, S., Ammer, H., Anttalainen, T., Breilin, E., Haikka, E., Kallio, M. & Karlström, S. 2020. Verkostot auttavat kansainvälistä osaajaa työllistymään. Talk-verkkolehti. Puheenvuoroja. Saatavilla: https://talk.turkuamk.fi/puheenvuoroja/verkostot-auttavat-kansainvalista-osaajaa-tyollistymaan/.

Kiijärvi-Pihkala, M. & Lappalainen, S. 2020. Mentoroinnista nostetta työelämään. Artikkeli Sairaanhoitaja-lehdessä 7/2020. Suomen sairaanhoitajaliitto ry. Saatavilla osittain: https://shlehti.sairaanhoitajat.fi/share/15637/9dbf25.

Kiijärvi-Pihkala, M.  2020. Step by step – With a mentor towards working life in Finland. Anita Hartikainen & Kati Peltonen (eds.). LAB Health Annual Review 2020, The Publication Series of LAB University of Applied Sciences, part 5, 121-132. Lahti. Retrieved: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-333-5.

Saarinen, H. 2020. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ammatillinen verkostoituminen. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. Saatavilla: https://www.theseus.fi/handle/10024/341904.

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. Supporting the employment of immigrants by mentoring. Artikkeli teoksessa: LAMK Well-being and Regenerative Growth Annual Review 2019, The Publication Series of Lahti University of Applied Sciences, part 55, 106-111. Retrieved: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/265343/LAMK_2019_55.pdf.

Lappalainen, S. ja Pirttikoski, V. 2019. Mentoroinnin työkaluja maahanmuuttajan ja mentorin dialogisen keskustelun tueksi. LAMKpub. Saatavilla: http://www.lamkpub.fi/2019/11/18/mentoroinnin-tyokaluja-maahanmuuttajan-ja-mentorin-dialogisen-keskustelun-tueksi/.

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. Valmennuksen avulla töihin. LAMK Well-being. Saatavilla: http://blogit.lamk.fi/lamkwell-being/2019/10/31/valmennuksen-avulla-toihin/.

Kiijärvi-Pihkala, M. 2019. “Tuntuu hyvältä kun joku kiinnittää huomiota osaamiseeni!” Thomas Moren opiskelijat testasivat MESH-hankkeen mentorointityökalua. LAMK Well-being. Saatavilla: http://blogit.lamk.fi/lamkwell-being/2019/05/13/tuntuu-hyvalta-kun-joku-kiinnittaa-huomiota-osaamiseeni-thomas-moren-opiskelijat-testasivat-mesh-hankkeen-mentorointityokalua/.