Valitettavasti meillä ei ole suunnitelmia seuraavista mentorointiohjelmista. 

Mukaan voi hakea:

 • mentoriksi: vapaaehtoiset henkilöt, joilla on vankka kokemus suomalaisesta työelämästä sekä halua jakaa osaamistaan ja tietoaan eteenpäin
 • aktoriksi: korkeakoulutetut kansainväliset osaajat, jotka kaipaavat henkilökohtaisempaa tukea työllistymistä varten

Mentorointi voi auttaa kansainvälistä osaajaa:

 • tunnistamaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita
 • tutustumaan suomalaiseen työkulttuuriin
 • laajentamaan ammatillisia verkostoja
 • työnhaussa tai yrittäjäksi ryhtymisessä

Ohjelmassa mentori ja kansainvälinen osaaja muodostavat työparin, joka yhdessä keskustellen ja miettien etsivät ratkaisuja ja uusia näkökulmia työllistymiseen.  Toiminta koostuu säännöllisistä, kahdenkeskisistä tapaamisista sekä 2-3 ryhmätapaamisesta. Ryhmätapaamiset toteutetaan etäyhteydellä.

Kahdenkeskisiä tapaamisia on vähintään kerran kuukaudessa, mentori ja aktori sopivat tapaamiset keskenään. Mentorointi vie vähintään muutaman tunnin kuukaudessa aikaa mentorilta.

Ohjelma on maksuton.

Ilmoittaudu mukaan!

Lisätietoja antaa mielellään Jonna Heikkilä, jonna.heikkilä@turkuamk.fi, puh. 044 907 2069

 

Tietosuojailmoitus

Unfortunately we don’t have plans for the next mentoring programs. 

Sign up:

 • as a mentor: voluntary people who have strong experience in Finnish working life and drive to share their know-how and knowledge forward.
 • as a mentee: highly educated international talents who need more personal support towards employment.

Mentoring can help international talents: 

 • to recognize your strengths and areas of development
 • to familiarize with the Finnish working life culture
 • to expand professional networks
 • in job-hunting or becoming an entrepreneur

In the program, a mentor and mentee form a pair which seek together new solutions and viewpoints for employment via discussion. The program consists regular, one-on-one meetings with pair and 2-3 group meetings. The group meetings will be held remotely.

There are one-on-one meetings at least once a month, mentor and mentee will agree on the meetings together. Mentoring will take at least few hours per month from the mentor.

The program is free of charge.

Sign up!

More information from Jonna Heikkilä, jonna.heikkila@turkuamk.fi, 044 907 2069

 

Privacy notice