Valitettavasti emme enää järjestä uusia mentorointiohjelmia. 

MESH Turku järjesti mentorointiohjelmia seuraavalla rakenteella:

 • mentorit: vapaaehtoiset henkilöt, joilla on vankka kokemus suomalaisesta työelämästä sekä halua jakaa osaamistaan ja tietoaan eteenpäin
 • aktorit: korkeakoulutetut kansainväliset osaajat, jotka kaipaavat henkilökohtaisempaa tukea työllistymistä varten

Mentorointi voi auttaa kansainvälistä osaajaa:

 • tunnistamaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita
 • tutustumaan suomalaiseen työkulttuuriin
 • laajentamaan ammatillisia verkostoja
 • työnhaussa tai yrittäjäksi ryhtymisessä

Ohjelmassa mentori ja kansainvälinen osaaja muodostavat työparin, joka yhdessä keskustellen ja miettien etsivät ratkaisuja ja uusia näkökulmia työllistymiseen.  Toiminta koostuu säännöllisistä, kahdenkeskisistä tapaamisista sekä 2-3 ryhmätapaamisesta. Ryhmätapaamiset toteutetaan etäyhteydellä.

Kahdenkeskisiä tapaamisia on vähintään kerran kuukaudessa, mentori ja aktori sopivat tapaamiset keskenään. Mentorointi vie vähintään muutaman tunnin kuukaudessa aikaa mentorilta.

Lisätietoja antaa mielellään Jonna Heikkilä, jonna.heikkilä@turkuamk.fi, puh. 044 907 2069

 

Tietosuojailmoitus

Unfortunately we won’t organize new mentoring programs anymore. 

MESH Turku organized mentoring programs with following structure:

 • mentors: voluntary people who have strong experience in Finnish working life and drive to share their know-how and knowledge forward.
 • mentees: highly educated international talents who need more personal support towards employment.

Mentoring can help international talents: 

 • to recognize your strengths and areas of development
 • to familiarize with the Finnish working life culture
 • to expand professional networks
 • in job-hunting or becoming an entrepreneur

In the program, a mentor and mentee form a pair which seek together new solutions and viewpoints for employment via discussion. The program consists regular, one-on-one meetings with pair and 2-3 group meetings. The group meetings will be held remotely.

There are one-on-one meetings at least once a month, mentor and mentee will agree on the meetings together. Mentoring will take at least few hours per month from the mentor.

More information from Jonna Heikkilä, jonna.heikkila@turkuamk.fi, 044 907 2069

 

Privacy notice