Mentorointisopimus

Mentorin ja aktorin on tärkeää keskustella yhteisistä pelisäännöistä, tavoitteista ja toimintatavoista heti mentorointisuhteen alussa. Yhteisesti sovitut tavoitteet ja toimintatavat tukevat toimivaa mentorointiprosessia. Tavoitteet ja toimintatavat on hyvä kirjoittaa ylös mentorointisopimukseen.

Lataa täältä:

Mentoring agreement

It is important that the mentor and mentee discuss set of rules, goals and practices at the beginning of the mentoring relationship. Mutually agreed goals and practices support a productive mentoring process. It is good idea to write down the goals and practices should be written down in the mentoring agreement.

Download it here: