Verkostoitumisen askeleet

MESH-hankkeen Tampereen tiimi on kehittänyt seitsenportaisen verkostoitumisen askelmallin, jota kuka vain voi hyödyntää itsenäisesti tai ryhmätyöskentelyssä. Verkostoitumisen askelmallin toteutus riippuu sinusta – MESH-hankkeeseen osallistuneet ovat läpikäyneet prosessin kahdessa kuukaudessa.

Ensimmäinen vaihe auttaa virittäytymään verkostoitumisprosessiin ja toinen tukee tavoitteiden asettamista. Kolmannessa vaiheessa toimija luo “verkostoitumissuunnitelman”, joka selkeyttää tavoitteiden saavuttamisen vaiheita. Neljäs ja viides askel keskittyvät uusien tuttavuuksien tavoittamiseen ja vahvojen yhteyshenkilöiden luomiseen. Viimeiset askeleet sisältävät vinkkejä, jotka voivat olla hyödyllisiä verkostojen ylläpidossa sekä positiivisen ajattelun ja pitkäjänteisyyden vahvistamisessa.

Jokainen askel sisältää aktiviteetteja verkostojen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Toisiinsa yhteydessä olevia vaiheita on helppo seurata yksi kerrallaan. Lue lisää englanninkielisiltä nettisivuilta: https://networking2work.weebly.com/steps.html

Networking Steps 

The MESH team of Tampere has developed a Networking Steps Model which includes seven steps. Anyone can take advantage of the model independently or in group work. The implementation of the Networking Steps Model depends on you – the participants in the MEHS project have gone through the process in two months. 

The first step helps in creating mind set and the second one in setting goals. In the third step, actor will create “a Networking Action Plan” which supports to achieve the goals. The fourth and fifth steps focus on contacting new acquaintances and finding people with strong connections. The last steps are about maintaining of relationships and significance of resilience and positive thinking in this continuous process.   

Each step is guided by its own activities, which are helpful for creating a successful network step by step.  The activities are simple and easy to understand and follow. Find more information online: https://networking2work.weebly.com/steps.html