MESH Verkostoitumisen askeleet

Verkostoituminen on jatkuva prosessi. Se vaatii aikaa, vaivannäköä ja aktiivisuutta onnistuakseen. Verkostot ovat tärkeä osa työelämää ja ne voivat auttaa työnhaussa ja urakehityksessä.

MESH-hanke on kehittänyt verkostoitumisen askelmallin, jota kuka vain voi hyödyntää itsenäisesti. Mallin pohjalta voidaan rakentaa myös ryhmämuotoinen työpajasarja. Verkostoitumisen mallin toteutus riippuu käyttäjästä.

Askelmalliin kuuluu seitsemän vaihetta eli askelta. Vaiheiden tehtävä on auttaa sinua rakentamaan työelämäverkostojasi askel askeleelta aina virittäytymisestä ja tavoitteiden asettamisesta kontaktien tunnistamiseen sekä yhteyksien luomiseen ja ylläpitämiseen – unohtamatta motivaation säilyttämistä. Prosessi on jatkuva. Malli on englanniksi. Askeleet ovat:

 • Mindset
 • Goal
 • Action plan
 • Human connection
 • Super connection
 • Follow up
 • Never give up

Jokainen askel sisältää aktiviteetteja verkostojen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Toisiinsa yhteydessä olevia vaiheita on helppo seurata yksi kerrallaan. Ota askelmalli käyttöön täältä: https://networking2work.weebly.com/steps.html

MESH Steps to network

Networking is a continuous process. It takes time, effort, and activity to become fruitful. Networks are an important part of working life and they can help in a job search and career development. 

The MESH project has developed a “Steps to network” model, which anyone can use independently. Also, group-based workshops can be build based on the model. The implementation of the model depends on you. 

The model includes seven steps. The aim of the steps is to help you to build your work life networks step by step from setting a mindset and goals to recognizing, building, and maintaining connections — without forgetting keeping motivation. This process is never-ending. The steps are:

 • Mindset
 • Goal
 • Action plan
 • Human connection
 • Super connection
 • Follow up
 • Never give up

Each step is guided by its own activities, which are helpful for creating a successful network step by step.  The activities are simple and easy to understand and follow. Adopt the model in your use here: https://networking2work.weebly.com/steps.html