Lahden ammattikorkeakoulu vastaa mentorointityökalujen kehittämisestä. Mentorointityökalujen tarkoituksena on tukea aktoreita ja mentoreita mentorointiprosessissa ja -suhteessa. Lahti kokoaa ja kokeilee erilaisia työkaluja mentorointiprosessin eri vaiheisiin ja levittää niitä laajempaan käyttöön.

Lahdessa testataan myös erilaisia mentorointimalleja, esimerkiksi vertaismentorointia. Vertaismentoroinnissa opiskelijat toimivat maahanmuuttajien mentoreina. Mentorointiohjelmissa testataan ja kehitetään näitä mentoroinnin työkaluja.

Mentorointityökalujen kehittäminen jakautuu kolmeen työvaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään tiedon hankintaan, olemassa olvien mentorointityökalujen ja käytäntjöjen arviointiin ja analysointiin. Toisessa vaiheessa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä. Kolmas vaihe sisältää työkalujen kuvauksen sekä levittämisen muiden käyttöön.

Lisäksi Lahti koordinoi hankkeen kansainvälistä yhteistyötä. Kansainvälisessä yhteistyössä tavoitteena on hyödyntää yhteiskehittämisen menetelmiä, jakaa kokemuksia sekä kokeilla kehitettyjä malleja ja käytäntöjä.