Tampereella kehitetään verkostoja ja verkostoitumista kansainvälisten osaajien työllistymisen tukemiseksi. Tampereen ammattikorkeakoulu vastaa verkostoitumisen mallin rakentamisesta erityisesti organisaatioiden näkökulmasta. Hanke tunnistaa, että verkostoituminen ja verkostot ovat tärkeitä työllistymisen kannalta ja siksi niitä on tärkeä kehittää.

Tampere kehittää verkostoitumisen menetelmiä ja kokeilee erilaisia verkostoitumisen malleja ja pilotteja. Tarkoituksena olisi hankkeen aikana kehittää verkostotyökaluja ja kokoaa verkostoyhteistyön mallin käsikirjaksi, joka sisältää menetelmiä, joita voidaan hyödyntää myös mentoroinnin tukena.

Tampereen ammattikorkeakoulu järjestää erilaisia verkostoitumiseen liittyviä tapahtumia, tilaisuuksia ja pilotteja. Kuten Lahdessa ja Turussa, Tampere myös kokeilee mentorointiohjelmia. Mentorointi ja verkostot muodostavat kokonaisuuden, joiden molempien avulla parannetaan kansainvälisten osaajien mahdollisuuksia sijoittua suomalaisille työmarkkinoille.