Mentoroinnin työkalut
aktorin ja mentorin käyttöön

Mentorointi on vuorovaikutteinen yhteistyöprosessi, jonka tavoitteena on edistää aktorin etenemistä työllistymisen polulla. Tästä löydät työkaluja, joita voi käyttää mentorointiprosessin eri vaiheissa.

Tutustu työkaluihin täältä.

Mentoring tools
– for mentee’s and mentor’s use

Mentoring is interactive cooperation process, which aims to promote the mentee’s progress in their path to employment. Here you can find the tools that can be used in different phases of the mentoring process.

Check out the tools here.