Hae mukaan MESH-verkostoitumisohjelmaan!

Hei kansainvälinen osaaja!

Oletko kiinnostunut kehittämään sosiaalisia ja ammatillisia verkostoja löytääksesi työ- tai opiskelupaikan Suomesta? MESH -verkostoitumistyöpajat käynnistyvät jälleen syksyllä 2021 ja olet tervetullut mukaan toimintaan!

Verkostoituminen etenee vaiheittain. Syksyn kuluessa sinulla on mahdollisuus tehdä tuetusti henkilökohtainen verkostoitumissuunnitelma ja ottaa ensiaskeleet sen toteutuksessa.

MESH verkostoitumisohjelman aikataulu

  • 14.09. klo 16.15–18.00 | Orientaatio ja tavoitteiden asettaminen
  • 21.09. klo 16.15–18.00 | Toimintasuunnitelmat MESH-asiantuntijoiden tuella
  • 28.09. klo 16.15–18.00 | Toimintasuunnitelmat MESH-asiantuntijoiden tuella
  • 12.10 klo 16.15–18.00 | Kokemusten vaihtoa ryhmätapaamisessa
  • 26.10. klo 16.15–18.00 | Ohjelman päätös

Ohjelma pohjautuu MESH-hankkeen kehittämään seitsemän askeleen STEPS-malliin, lisätietoja mallista löytyy täältä. Verkostoitumistyöpajat toteutetaan englanniksi ja tapaamisen järjestetään etäyhteyksin ja/tai kasvokkain.

Ilmoittaudu mukaan 10.9.2021 mennessä tällä lomakkeella. Otamme sinuun sähköpostitse yhteyttä ennen työpajojen alkua.

 

Lisätietoja Minna Niemeltä (minna.niemi@tuni.fi) ja Nasrin Jinialta (nasrin.jinia@tuni.fi)

Apply for MESH networking program!

Hi international talent!

Are you interested in developing social and professional networks to find a job or a place of study in Finland? The MESH networking workshops will start again in the autumn of 2021 and you are welcome to participate!

Networking proceeds in stages. During the fall, you will have the opportunity to make a personalized networking plan with support and take the first steps in its implementation.

MESH networking program schedule

  • 14.09.2021 at 16.15–18.00 | Preparation of mindset and goal setting
  • 21.09.2021 at 16.15–18.00 | Action plan with pair and facilitator
  • 28.09.2021 at 16.15–18.00 | Action plan with pair and facilitator
  • 12.10.2021 at 16.15–18.00 | Getting together – check up
  • 26.10.2021 at 16.15–18.00 | Closing of the process with pair and facilitator

The program is based on the MESH project’s STEPS model, which includes seven steps process. Learn more about the model here. Workshops will be organized online or face to face. Language of the workshops is English.

Please sign up for the networking program by using this form. Send the form before 10th of September 2021. We will contact you by email before the start of the workshops.

 

More information from Minna Niemi (minna.niemi@tuni.fi) and Nasrin Jinia (nasrin.jinia@tuni.fi).