Verkostoituminen vaatii konkreettisia tekoja. Sinun tulee olla aktiivinen ja avoin uusille kokemuksille ja ihmisille. Täältä voit löytää muutamia konkreettisia esimerkkejä, kuinka ottaa ensimmäiset askeleet verkostoitumisessa, kuinka verkostoitua tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa.

Miten löytää uusia tapoja verkostoitua?

Maailma on täynnä erilaisia verkostoja. Haasteena on tunnistaa tärkeät, kiinnostavat ja merkitykselliset verkostot sinulle itsellesi. Ensimmäinen askel on etsiä kanavia ja paikkoja verkostoitua ja tunnistaa jo olemassa olevat verkostosi.

Tutustu vinkkeihin ja esimerkkeihin, joilla tunnistat verkostosi ja löydät uusia verkostoitumisen kanavia, täältä.

Miten verkostoitua kasvokkain? 

Kasvokkain verkostoituminen tapahtuu, kun ihmiset tapaavat toisiaan. Joskus se voi tapahtua yllättäen ja vaivattomasti, mutta ammatillinen verkostoituminen vaatii usein järjestelyä ja valmistautumista.

Kasvokkainen verkostoituminen on jaettu kahteen eri osioon:

  • Verkostoituminen tapahtumissa
  • Verkostoituminen vapaaehtoistyössä, harrastuksissa ja ystävien kanssa

Tutustu kasvokkaisen verkostoitumisen vinkkeihin täältä ja täältä.

Miten verkostoitua sosiaalisessa mediassa?

Sosiaalisessa mediassa on luonnollista luoda uusia kontakteja ja verkostoitua ihmisten kanssa. Eri sosiaalisen median kanavilla on eri tarkoituksia. Tutustu käytännön vinkkeihin, miten verkostoitua LinkedInissä, Facebookissa ja Twitterissä, täältä.

Miten ylläpitää verkostoja?

Jotta verkostosi pysyvät elossa ja aktiivisina, sinun on nähtävä vaivaa niiden eteen. Ylläpidä kontaktejasi ja jatka keskustelua heidän kanssaan seuraavassa tilaisuudessa tai sosiaalisessa mediassa.

Tutustu vinkkeihin, miten ylläpitää verkostoja ja kontakteja, jotka olet jo luonut, täältä.

Networking means concrete actions. You need to be active and open for new experiences and people. Find few concrete examples, how to take first steps toward new contacts and how to network in events and seminars, social media like Facebook and LinkedIn, you name it!

How to find new ways for networking?

The world is full of different kinds of networks. The challenge is to identify important, interesting and meaningful ones for you. First step is to search those channels and places for networking and recognize your already existing networks.

Find few tips and examples for recognizing your networks and searching new channels for networking here.

How to network face-to-face?

Face-to-face networking happens, when people meet each other. Sometimes it can happen suddenly and effortlessly but in professional networking, it often requires arrangements and preparations.

The face-to-face networking has been divided into two different sections:

  • Networking in events
  • Networking in voluntary work and hobbies and with friends

Find the tips for the face-to-face networking here & here.

How to network in social media?

In social media, it’s very natural to create new contacts and network with people. Different Social media channels have different purposes. Find below practical tips for networking in LinkedIn, Facebook and Twitter from here.

How to maintain networks?

To keep your networks active and alive you need to work for those. Keep contacts up and continue discussions in next occasion or in social media.
Check out few tips below, how to maintain networks and connections that you have created here.

 

References