MESH-hanke tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja organisaatioiden kanssa. Laaja-alainen yhteistyö nähdään tärkeänä osana hanketyötä. Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat paikalliset työllisyyspalvelut, toiset hankkeet ja verkostot. Yhteistyökumppanit vaihtelevat kaupungittain riippuen hankkeen osatoteuttajien ja alueen tarpeista ja mahdollisuuksista.

Osana hanketta MESH-hanke kehittää YES-verkoston YES-kummitoimintaa osana mentoroinnin kehittämistä. YES-kummiportaali nähdään tärkeänä väylänä hankkeen toiminnan jatkuvuudelle hankkeen päättymisen jälkeenkin.

MESH-hanke tekee kansainvälistä yhteistyötä kolmen belgialaisen organisaation kanssa. Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat kumppanit KU Leuven, Economic House of Osteend ja Beyond the Horizon.

Hankkeen kansainvälisessä yhteistyössä hyödynnetään yhteiskehittämisen menetelmiä sekä kumppaneiden kokemuksia ja tietoja. Jokaisella yhteistyökumppanilla on omat kehittämistehtävänsä. Eri toimijoiden malleja ja työkaluja pilotoidaan ja kokeillaan myös kumppanimaissa ja -paikkakunnilla.